Jak kiedyś wyglądały "zimy stulecia" w Łodzi? Lekcje w radio, brak … – Dziennik Łódzki (subskrypcia)

Informując o tym co podaje dział informacyjny Dziennik Łódzki (subskrypcia) w informacji „Jak kiedyś wyglądały "zimy stulecia" w Łodzi? Lekcje w radio, brak …”:

Ile w Łodzi mieliśmy "zim stulecia"? Było ich co najmniej kilka. Każda wydawała się najgorszą z najgorszych. Tak przekonanie trwało do momentu, dopóki nie nadeszła kolejna "zima stulecia". Jednak chyba najbardziej w pamięci łodzian zapisała się zima z  […] odwiedź cały materiał ».

Jak skomentujesz te wiadomości? Dołącz się do debaty na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.